Trondheimsadvokatene priser etter advokatforeningens retningslinjer


Våre salær pr time er for tiden:  (eksl. mva) Advokater 2 350,- Advokatfullmektig 1 850,- Servicepersonale 1 000,-

Følger advokatforeningens regler

Trondheimsadvokatene følger advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Forskriften innebærer at du ved hvert oppdrag vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn og hvordan salæret beregnes. Det kan også avtales et det skal innbetales forskudd.

Suksesshonorar

Trondheimsadvokatene har ikke anledning til å ta saker på såkalt «no cure no pay» basis, hvor salæret kan fastsettes som en del eller prosent av sakens resultat.

Derimot vil det kunne inngås en avtale om såkalt «suksesshonorar», hvor salæret beregnes endelig når sakens resultat er avklart. Da vil du få en lavere timesats hvis saken tapes og en høyere sats hvis saken ender med det som er avtalt som «suksess».

Sammen med oppdragsbekreftelse og klientavtale vil du få kopi av alminnelige oppdragsvilkår, hvilket utgjør avtalen mellom Trondheimsadvokatene og deg.

Fakturaene skal alltid være ryddige og oversiktlige.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.